Per fer durant les vacances

 • Anar a veure el Néstor a Madrid
 • Endreçar l’habitació
 • Arreglar la bicicleta
 • Fer esport
 • Fer alguna excursió a alguna banda
 • Llevar-me d’hora i aprofitar el dia
 • Llegir
 • Netejar de virus la partició de pringous
 • Fer coses de wifi/guifi (un ping?)
 • Aprendre coses noves
 • Resetejar la conciencia de cabories i aprendre a agafar-se les coses amb mes calma

Merda!!! les vacances ja s’han acabat oi? doncs ho canvio com a propòsits per al 2007…