més lluny, sempre molt més lluny

lluny, sempre més lluny

Una forta abraçada.