Fugaç

Un instant de res

De moments fugaços n’hi ha molts, per no dir tots. Aquí un dels pocs que s’han lliurat de la crema.