Tag Archive for 'fundacio'

guifi.net ja és una fundació

L'últim signant de la fundació guifi.netTenia pendent comentar que aquest divendres passat vaig anar a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Gurb per assistir a la signatura, davant de notari, de la constitució de la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Guifi.net. És a dir, a partir d’ara quan ens preguntin qui és guifi.net, enlloc de dir-los un “grup de gent diversa” que fa xarxa lliure coordinant-se mitjançant una web, els podrem dir que Guifi.net és una entitat amb personalitat jurídica perfectament reconeguda, amb uns objectius fundacionals que, a mi personalment, em posen la pell de gallina només de sentir-los i m’agradaria posar aquí

 • promoure i fomentar el desenvolupament de les xarxes i les infraestructures obertes descrites a l’Annex I d’aquests estatuts, amb vocació universal i no discriminatori entre els agents i els operadors del sector. Potenciant el seu ús en els diferents sectors de la societat i canalitzant recursos humans i materials per tal d’atendre les necessitats d’accés a les mateixes
 • dret universal a la comunicació i la informació, a l’intercanvi de coneixements, a la llibertat d’expressió, l’intercanvi públic i privat d’opinions i informacions utilitzant xarxes i infraestructures obertes
 • dret a accedir a una infraestructura de comunicació sense importar on es visqui, ajudant a desenvolupar una societat sense fractura digital, on es garanteixi el dret a la inclusió digital de qualsevol persona independentment del seu poder adquisitiu
 • dret a estàndars tecnològics oberts, no sotmesos a patents i condicions discriminatòries, com per exemple, la complexitat innecessària, en maquinari i programari obert
 • promoure la recerca avançada en l’àmbit de les xarxes i les infraestructures obertes
 • generar plataformes de col·laboració entre la societat civil, el sector públic i el privat
 • establir relacions i col.laboracions amb altres persones i entitats afins als objectius de la fundació, participant, si fos el cas, en projectes comuns dins de qualsevol àmbit geogràfic
 • defensa de l’espai radioelèctric, per aconseguir que les regulacions facilitin el dret a tenir xarxes obertes, evitant la saturació de les bandes de freqüències no llicenciades per xarxes tancades que en fan un ús privatiu
 • elaborar, editar, publicar i difondre estudis, propostes i anàlisis relatius a aquestes finalitats fundacionals i els seus mecanismes d’interacció amb els diferents agents de la xarxa social
 • organitzar cursos, seminaris, jornades o qualsevol altre tipus de fòrums per a la formació de personal, la discussió i difusió dels materials elaborats, analitzats o recopilats per la Fundació
 • qualsevol altra funció que la Fundació consideri d’interès per al desenvolupament del coneixement, l’intercanvi d’experiències i informacions sobre les funcions senyalades

Com es pot veure a les fotos la sala no era allò que en diguessim petita, tot i així no hi quedaven gaire cadires per seure. Després de la lectura dels estatuts, els que van cedir el seu material a la fundació com a part del capital constitucional van passar a signar d’un en un davant del notari , i un cop fets els discursos ho vam celebrar amb un vermut i cava. He de dir que durant la lectura dels estatuts vaig tenir la sensació que era un moment molt trascendent, com si estés a la fundació de la FSF, i que amb el temps podria dir amb orgull : “Jo hi vaig ser!”

SAX!!!
(Salut Amor i Xarxa)